Diploma in Kerala Ayurveda

Ayurveda Therapy (2weeks )

Syllubus:

Abyanga
Shirodhara
Nasyam
Pizhichil
Navarakizhi
Elakizhi
Podikizhi
Kadivasthi
Thakradhara
Pichu
Ayurvedic basic principle
Basic principles of panchakarma

Total course fee: 25000
750$

Classes starting every month.